Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 44 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

41 more results not shown.

Get access

Un análisis cognitivo-construccional de dos casos no prototípicos de movimiento causado en castellano y polaco

O konieczności poszerzenia sensu wypowiedzenia w wypadku użycia leksemu dopiero

Orzeczenia syntetyczne wyrażające percepcję wzrokową