Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 608 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

605 more results not shown.

Get access

Analiza porównawcza konotacji semantycznej czarnego koloru na materiale języka polskiego i języka niemieckiego

Eponimy w nazewnictwie roślin: (próba klasyfikacji semantycznej)

O sakramencie namaszczenia chorych na podstawie kazań księdza Piotra Skargi – rozważania językoznawcy