Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

TS-LKD partijos 2008 metų rinkimų kampanijos į Seimą kognityvinė analizė : konceptualioji kelionės metafora

Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantinė raiška šiaurės rytų aukštaičių vilniškių patarmėje

Fonosemantinės sakmės lietuvių kalbos žodyne