Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Český elativ a jeho protějšky v ruštině

Verbonominální spojení v ruštině : v částečné konfrontaci s češtinou | Verbo-nominal constructions in Russian : in partial comparison with Czech

 • [Reviewed Book]
 • Author: Gregor, Jan
 • Publisher: Vysoká škola evropských a regionalních studií, České Budějovice
 • Publication Year: 2008
 • Series: Studia,
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Linguistica Brunensia Date: 2009
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2010

Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako-как v češtině a ruštině

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Simple extant comparisons with anthroponyms and the conjunction jako – kak in Czech and Russian
 • Author: Grenarová, Renée
 • Publication Year: 2011
 • Publisher: Masarykova univerzita, Brno
 • Series: Spisy Pedagogické Fakulty Masarykovy Univerzity,
 • ISBN: 9788021053793
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 2012
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2012
  • |
   • Rossica Olomucensia Date: 2012
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 2012
  • |
   • Didaktické studie Date: 2013