Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Charakterystyka fonetyczna grupy ki w dialektalnie uwarunkowanych odmianach języków słowackiego i czeskiego

Tvoření slov ve východomoravských nářečích

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: E. ab.: Word-formation in East-Moravian dialects
 • Author: Hlubinková, Zuzana
 • Publication Year: 2010
 • Publisher: Masarykova univerzita, Brno
 • Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, 392
 • ISSN: 1211-3034
 • ISBN: 9788021052956
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 2012
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2011
  • |
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 2013
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 2011
  • |
   • Naše řeč Date: 2013

Moravians in Prague : a sociolinguistic study of dialect contact in the Czech Republic

 • [Reviewed Book]
 • Author: Wilson, James
 • Publisher: Lang, Frankfurt am Main
 • Publication Year: 2010
 • ISBN: 9783631586945
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • The Slavonic and East European review Date: 2011
  • |
   • Češtinář : zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Date: 2011-2012
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2011
  • |
   • Sociologický časopis Date: 2012
  • |
   • Naše řeč Date: 2013
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2013
  • |
   • Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics Date: 2011
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2013