Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 17 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

14 more results not shown.

Get access

“Dobry” przedrostek ευ- : polsko-greckie studium porównawcze

O formantach infiksalnych w polskim słowotwórstwie synchronicznym

O potrzebie, a nawet konieczności uwzględnienia infiksów w opisie polskiej fleksji werbalnej