Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 696 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

693 more results not shown.

Get access

O tajnych językach Afganistanu i ich użytkownikach

  • [Reviewed Book]
  • Translated Title: On the secret languages of Afghanistan and their speakers
  • Author: Pstrusińska, Jadwiga
  • Publication Year: 2004
  • Publisher: Księgarnia Akademicka, Kraków
  • Descriptors: Subject:
  • Reviews:
      • Revista española de lingüística : órgano de la Sociedad Española de Lingüística Date: 2006

Analiza porównawcza konotacji semantycznej czarnego koloru na materiale języka polskiego i języka niemieckiego

Eponimy w nazewnictwie roślin: (próba klasyfikacji semantycznej)