Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 97 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

94 more results not shown.

Get access

Česko-německá srovnávací gramatika

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Czech-German comparative grammar
 • Author: Štícha, František
 • Publication Year: 2003
 • Publisher: Argo, Praha
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. NF Date: 2004
  • |
   • Linguistica Pragensia Date: 2005
  • |
   • Český jazyk a literatura Date: 2005-2006
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. R. Řada germanistická Date: 2005
  • |
   • Zeitschrift für slavische Philologie Date: 2005-2006
  • |
   • Naše řeč Date: 2007

Anglicismy užívané k vyjádření emocí na chatu

Verbonominální spojení v ruštině : v částečné konfrontaci s češtinou | Verbo-nominal constructions in Russian : in partial comparison with Czech

 • [Reviewed Book]
 • Author: Gregor, Jan
 • Publisher: Vysoká škola evropských a regionalních studií, České Budějovice
 • Publication Year: 2008
 • Series: Studia,
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Linguistica Brunensia Date: 2009
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2010