Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Lexikalizované alternace v češtině

Slovosled auxiliáru préterita v českých raně novověkých biblích

Verbonominální spojení v ruštině : v částečné konfrontaci s češtinou | Verbo-nominal constructions in Russian : in partial comparison with Czech

 • [Reviewed Book]
 • Author: Gregor, Jan
 • Publisher: Vysoká škola evropských a regionalních studií, České Budějovice
 • Publication Year: 2008
 • Series: Studia,
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Linguistica Brunensia Date: 2009
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2010