Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Specyfika funkcjonowania form adresatywnych w językach polskim i ukraińskim : (uwagi wstępne)

Formy adresatywne w ustnej komunikacji religijnej - aspekt empiryczno-porównawczy : (na materiale współczesnego języka polskiego i ukraińskiego)

Sposoby semantyčnoji deryvaciji v ukrajinsʹkij relihijnij leksyciСпособи семантичної деривації в українській релігійній лексиці