Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Magyar nyelv )' returned 1 result. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Atlas slovenských nárečí v Mad̛arsku | Atlas der slowakischen Mundarten in Ungarn

 • [Reviewed Book]
 • Authors: Fügedi, Erik; Gregor, Ferenc; Király, Péter
 • Publisher: Slovenský vyskumny ústav Zväzu Slovákov v Maďarsku, Békéšska Čaba ; Budapest
 • Publication Year: 1993
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Jazykovedný časopis Date: 1994
  • |
   • Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae Date: 1994
  • |
   • Magyar nyelv Date: 1994
  • |
   • Slovenský národopis Date: 1994
  • |
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 1996
  • |
   • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija Date: 1997-2000 (2003)