Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Wykorzystanie analizy słowotwórczej w badaniach językowego obrazu świata

Zapomniane nomina acti na -ek (XVI-XVIII w.)

Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI-XVII wieku

 • [Reviewed Book]
 • Author: Sieradzki, Andrzej
 • Publisher: Rys, Poznań
 • Publication Year: 2013
 • ISBN: 9788363664183
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym Date: 2015
  • |
   • Folia linguistica : acta Universitatis Lodziensis Date: 2014