Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sebrané spisy Václava Machka

 • [Reviewed Book]
 • Author: Machek, Václav
 • Publisher: Nakl. Lidové noviny, Praha
 • Publication Year: 2011
 • ISBN: 9788074221255
 • ISBN: 9788074221262
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • 1; 2
  • |
   • Rasprave : časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Date: 2013
  • |
   • Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistikuЗборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад Date: 2013
  • |
   • Listy filologické Date: 2012
  • |
   • Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Date: 2014
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2013
  • |
   • Anzeiger für slavische Philologie Date: 2013 (2015)
  • |
   • Wiener Slavistisches Jahrbuch (Neue Folge) Date: 2014

Praporu věren i ve ztraceném boji : Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: True and fidele to the banner despite losing the battle : Vladimír Šmilauer - the life and work of a philologist (1895-1983)
 • Author: Šmejkalová, Martina
 • Publication Year: 2015
 • Publisher: Academia, Praha
 • Series: Historie,
 • ISBN: 9788020024398
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Český jazyk a literatura Date: 2015-2016
  • |
   • Český časopis historický Date: 2015
  • |
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 2016
  • |
   • Naše řeč Date: 2016
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 2016
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2016
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2017
  • |
   • Časopis pro moderní filologii Date: 2017
  • |
   • Revue des études slaves Date: 2018