Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Morfologiskt komplexa ords prosodi i rikssvenska och finlandssvenska

Om kategorin possessivitet i svenskan och polskan - en studie baserad på översättningsanalys