Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 29 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

26 more results not shown.

Get access

Synchrónia a diachrónia v Slovníku koreňových morfém slovenčiny

Zhody a kontrastivity medzi slovenskou a pol̛skou frazeológiou

Fakultatívne členy vo frazémach z diachrónneho hl̛adiska