Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"1898-8091"' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Staŭlenne da movy ŭ situacyi belaruska-ruskaha bilinhvizmu

Brasławszczyzna : pamięć i współczesność

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa
 • Publication Year: 2011
 • ISBN: 9788323508809
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Tom I : Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwo mieszkańców
  • |
   • Acta Albaruthenica : czasopismo Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Date: 2012
  • |
   • Studia Białorutenistyczne = Belarusaznaŭčyja dasledavanni = Belarusian studiesБеларусазнаўчыя даследаванні Date: 2012
  • |
   • Acta Baltico-Slavica Date: 2013