Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"2185-7121"' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Uirutago kita hōgen tekisuto : surukuta no tsukurikataウイルタ語北方言テキスト : スルクタの作り方

Uirutago ni okeru keidōshi nōdōkei no kōtai to yureウイルタ語における形動詞能動形の交替とゆれ

Piusutsuki saishū no Uirutago minwa tekisuto "Nezumi no hahaoya to kaeru no hahaoya"ピウスツキ採集のウイルタ語民話テキスト「ネズミの母親とカエルの母親」