Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: journal:( j(instituta za slovenski jezik frana ramovsa) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Oblikoskladnja starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika v luči razvoja slovničnega opisa

Poznámka k etymologii staroslověnského vъsǫdъ ‘svaté přijímání’

Reguła Vaillanta w świetle kanonu staro-cerkiewno-słowiańskiego