Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"0137-6985"' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Biblizmy we współczesnym języku polskim

Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: E. ab.: The sin of literalness in modern Polish translations of the Old Testament, 305-306
 • Author: Piela, Marek
 • Publication Year: 2003
 • Publisher: Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Collectanea Theologica Date: 2005
  • |
   • Recepcja, Transfer, Przekład Date: 2005

Ewangelie tylekroć tłumaczone... : studia o przekładach i przekładaniu

 • [Reviewed Book]
 • Author: Szczepińska, Bożena​
 • Publisher: Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk
 • Publication Year: 2005
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 2008
  • |
   • Collectanea Theologica Date: 2005
  • |
   • Roczniki Humanistyczne : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Date: 2006-2007