Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"0009-062X"' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Mentální chronometrie, úroveň abstraktnosti a slovní produkce u verbálních podnětů

Mentální chronometrie, slovní pohotovost a slovní zásoba

Obecné dimenze popisu osobnosti v češtině a v němčině