Linguistic Bibliography

Search

Your search for '" Zhōngguó yǔwén tōngxùn = Current research in Chinese linguistics "' returned 46 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

43 more results not shown.

Get access

“Táofèn” yǔ “tāofèn” biàn“淘糞”與“掏糞”辨

Línxià bāfāng huí mínhuà de yǔyīn tèdiǎn臨夏八坊回民話的語音特點

“Zhǐyào (shì)” de bànsuí yì“只要(是)”的伴隨義