Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Onomastics" )' returned 140 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

137 more results not shown.

Get access

Apeljatyvno-onimna omonimija – oznaka archajičnosti čy novitnosti ojkonimiji?

Transformacija ukrajinsʹkoho onomastykonu posttotalitarnoho periodu na zahalʹnoslov’jansʹkomu tli

 • [Reviewed Book]
 • Author: Belej, Oleh
 • Publisher: Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław
 • Publication Year: 2007
 • Series: Acta Universitatis Wratislaviensis, 2990
 • ISSN: 0239-6661
 • Series: Slavica Wratislaviensia, 145
 • ISSN: 0137-1150
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym Date: 2008-2009