Search

Your search for 'keyword:( "Vowel harmony" )' returned 6 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Purchase Access

Türkçe ‘uyum’ soneklemeye dayanır, ‘kelime’ye değil!

Manisa aǧızlarında -DIk+ / -DUk+ sıfatfiil ekinin iyelik ekli kullanımlarında ünlü genişlemesi

Türkçe ve Macarcanın ses yapılarının karşılaştırılması üzerine bir gözlem