Search

Your search for 'keyword:( "Semantic change" )' returned 12 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

9 more results not shown.

Purchase Access

Türkçe’de yaratılan “Fransızca” sözcükler ve Türkçe’de anlamları değiştirilen Fransızca sözcükler

Eski Türkçeden Eski Oğuz Türkçesine “tégme~degme” sözcüğünün anlamları ve kullanımları

Divanü Lûgati’t-Türk’te örtmece sözcükler üzerine