Search

Your search for 'keyword:( "Object" )' returned 3 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Zarf tümleci - yüklem ilişkisine farklı bir yaklaşım

Nesne kaydırımı ve Türkçe

Boş nesneler sözdizimsel değişkenler mi?