Search

Your search for 'keyword:( "Consonant" )' returned 5 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Purchase Access

Çeviri yazılı metinlerde Türkçenin ünsüzleri

Manisa aǧızlarında -DIk+ / -DUk+ sıfatfiil ekinin iyelik ekli kullanımlarında ünlü genişlemesi

Standart Türkçedeki ünsüzlerin akustik özellikleri ve görüntüleriyle boğumlanma yerleri bakımından sınıflandırılması