Search

Your search for 'keyword:( "Generative grammar" )' returned 3 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Input och output : ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser

Diakron syntax i ljuset av generativ grammatik

Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan : en synkron och diakron undersökning