Linguistic Bibliography

Search

Your search for '"The journal of commonwealth ' returned 291 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

288 more results not shown.

Get access

Bahtin in humanistične vede : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija v Ljubljani, 19.-21. oktober 1995 | Bakhtin and the humanities : proceedings of the international conference in Ljubljana, October 19-21, 1995

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Znanstveni inšt. Filozofske fak., Ljubljana
 • Publication Year: 1997
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slavica Tergestina : European Slavic studies journal Date: 1998

Slavistična revija : posebna številka = special issue : zbornik referatov za Trinajsti Mednarodni Slavistični Kongres = Papers for the 13th International Congress of Slavists : Ljubljana, 15.-21. Avgusta 2003 = Ljubljana, August 15-21, 2003

 • [Book]
 • volumes:
  • Publisher: Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana
  • Publication Year: 2003
  • Series: Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede = journal for linguistics and literary studies, 51/special issue
  • ISSN: 0350-6894
  • eISSN: 1855-7570
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:

  Delo in pomen Lászla Hadrovicsa (1910-1997)