Search

Your search for 'keyword:( "Noun class" )' returned 2 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Posebna tvorba kolektivnih samostahlikov na -ajne v cerkljanskem narečju

Slovansko-staroirska vzporednica praslovansko *tatь, in staroirsko táid 'tat'