Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Abbreviation" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Zasnova novega slovarja krajšav

Razvoj algoritma za samodejno prepoznavanje krajšav in krajšavnih razvezav v elektronskih besedilih

Raba veznikov in predlogov pri tvorbi kratic