Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Onomastics" )' returned 192 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

189 more results not shown.

Get access

O spôsoboch tvorenia vlastných mien

Vlastné meno môže byť silnejšie ako zákon o vlastenectve

Lexika slovenskej onymie : zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: 17th Slovak Onomastics Conference, Trnava, 12-14 September 2007
 • Publication Year: 2010
 • Publisher: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 • Publisher: Trnavská univerzita v Trnave PdF, Trnava
 • Publisher: VEDA, Bratislava
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovenská reč Date: 2012