Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Negation" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

K aspektom tvorenia antonymných lexém s prefixom ne-: nominácia, lexikalizácia, pragmatické komponenty

Prostriedky negácie v románe Františka Hečka Červené víno

Osobitosti uplatňovania záporu vo frazeológii