Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Dialectal lexicon" )' returned 228 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

225 more results not shown.

Get access

Etymologické príspevky k štúdiu slovenskej nárečovej lexiky : z problematiky sporadických hláskových zmien (s>c, f ~ p)*

Pomenovania niektorých hudobných nástrojov v slovenských nárečiach

Alebo bude dážď pršať, alebo bude pekne