Search

Your search for 'keyword:( "Consonant" )' returned 6 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Purchase Access

Kontrastívna analýza konsonantických systémov kórejského, srbského a slovenského jazyka

Fonologický systém osturnianskeho nárečia z aspektu pol̛sko-ukrajinských jazykových kontaktov