Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Negation" )' returned 57 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

54 more results not shown.

Get access

Zur Pragmatik des Negierens in Diskursen : das Understatement

Negacja w języku i komunikacji : o przetwarzaniu negacji w kontekście opisu cech ludzi

Zakresy zależności znaczeniowych ukraińskich derywatów z prefiksami ne- i bez- oraz ich odpowiedników bezprefiksalnych