Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Laryngeal" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Uwagi laryngalistyczne do niektórych wyrazów słowiańskich i litewskich

Hiat laryngalny w językach bałto-słowiańskich

Największe osiągnięcia językoznawstwa indoeuropejskiego ostatniego stulecia : teoria laryngalnych, paradygmaty akcentuacyjno-apofoniczne, derywacja wewnętrzna i system Calanda