Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Generative grammar" )' returned 40 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

37 more results not shown.

Get access

Historyczne i metodologiczne uwarunkowania współczesnego generatywizmu

Zaburzenie syntaktyczne wewnątrz fraz nominalnych w komputerowej konwersji tekstu z języka angielskiego na polski i rosyjski : spojrzenie generatywne

Relacja forma - funkcja w myśli Ferdynanda de Saussure’a, gramatyce generatywnej i gramatyce konstrukcji : próba zarysu