Search

Your search for 'keyword:( "Dialectology" )' returned 1,284 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1,281 more results not shown.

Purchase Access

Historyczne podstawy świadomości narodowej Ślązaków

Regionalne zróżnicowanie polszczyzny w XVII wieku na przykładzie wariantywności typu dawam || daję, stawam || staję, poznawam || poznaję

Język śląski – problem terminologiczny czy społeczny?