Search

Your search for 'keyword:( "Conjunction" )' returned 69 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

66 more results not shown.

Purchase Access

Próba charakterystyki semantycznej wyrazów ni i ani oraz zaimków nieokreślonych z cząstką ni- w dobie staropolskiej i średniopolskiej : (na materiale słownikowym)

  • [Article]
  • Author: Piotrowska, Agnieszka Ewa
  • Translated Title: E. ab.: An attempt to characterise words ni and ani and indefinite pronouns with the particle ni- in Old Polish and Middle Polish ages in terms of semantics (on dictionary material)
  • Publication Year: E. ab.: An attempt to characterise words ni and ani and indefinite pronouns with the particle ni- in Old Polish and Middle Polish ages in terms of semantics (on dictionary material)
  • Journal: Poradnik Językowy
  • Publication Year: 2014
  • ISSN: 0551-5343
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:

O nieswobodnej grupie syntaktycznej

Norma (skodyfikowana) a uzus : przypadek spójnika skorelowanego nie tylko..., lecz także...