Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'keyword:( "Abbreviation" )' returned 38 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

35 more results not shown.

Get access

Akronimy internetowe : wstępny zarys problematyki

Tendencje przekładu abrewiatur i akronimów Unii Europejskiej : (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego)

Skróty i uproszczenia stosowane przez młodzież w języku SMS-ów w świetle wyników badań ankietowych