Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Linguistica )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Rozwój samogłosek nosowych w gwarze strzepskiej

Wokalizm staropolski i gwarowy : alternacje samogłosek ustnych w tekstach Elżbiety Drużbackiej na tle badań języka pisarzy

Niespodzianka dialektologiczna na południe od Myślenic