Search

Your search for 'keyword:( "Translation" )' returned 22 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

19 more results not shown.

Purchase Access

Vienas prijungiamųjų laiko sakinių su jungtuku kai vartosenos atvejis

Veiksmažodžio skatinti vartosena verstiniuose Europos Sąjungos dokumentuose

Kalbiniai ir kultūriniai lietuvių meninių tekstų deminutyvų ypatumai ir vertimas į prancūzų kalbą