Search

Your search for 'keyword:( "Cognate" )' returned 3 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Kelių skolintų veiksmažodžių (XVI–XVII a. LDK tekstų pagrindu) analizė

Prųsų kalbos veiksmažodžiai, neturintys atitikmenų rytų baltų kalbose

Palyginamieji tekstynai - šaltinis tarptautinių žodžių vartosenai tirti