Search

Your search for '"0009-0468"' returned 1 result. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození : J. V. Zlobický (1743-1810) a jeho současníci : život, dílo, korespondence | Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung : J. V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen : Leben, Werk, Korrespondenz

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Academia, Praha
 • Publication Year: 2003
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Časopis Matice moravské Date: 2005
  • |
   • Český časopis historický Date: 2005
  • |
   • Česká literatura Date: 2006
  • |
   • Germanoslavica Date: 2006