Search

Your search for 'keyword:( "Semantic change" )' returned 5 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Purchase Access

Krabisev ja kõlisev eestikeelses aegruumis

Kahe eesti kirjakeele modaalpartikli arengust viimase sadakonna aasta jooksul

Tähendusmuutused grammatikaliseerumisprotsessis