Search

Your search for 'keyword:( "Inflectional morphology" )' returned 5 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Purchase Access

Ainsuse pika ja lühikese sisseütleva valiku olenemine morfofonoloogilistest tunnustest - korpusanalüüs

Mitmuse osastava sid- ja si-lõpu varieerumise kasutuspõhine analüüs

Ainsuse sisseütleva vormi valiku seos morfosüntaktilise ja semantiliste tunnustega : materjali ning meetodi sobivus korpusanalüüsiks