Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Journal of English linguistics )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: journal:( J(journal of applied linguistics) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Sõnajärg, infostruktuur ja objekti kääne eesti keeles

Funktsionaalsemantiline väli kui modaaltähenduste liigitamine ja keelte võrdlemise alus

Episteemilise modaalsuse leksikaalsete väljendusvahendite tajumisest : arvatavasti, äkki ja võib-olla