Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'journal:( Indo-European linguistics )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: journal:( (indo european linguistics) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Toponymie van Velzeke-Ruddershove en Boechoute

 • [Reviewed Book]
 • Author: Durme, Luc Van
 • Publisher: Koninklijke Acad. voor Nederlandse taal- en letterkunde, Gent
 • Publication Year: 1991
 • Series: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Reeks VI, 117/3
 • ISSN: 0770-7967
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Deel II : Verklarend glossarium (2)
  • |
   • Driemaandelijkse bladen voor taal en volksleven in het Oosten van Nederland. N.S. Date: 1993
  • |
   • Indogermanische Forschungen : Zeitschrift für Indogermanistik und historische Sprachwissenschaft = Journal of Indo-European studies and historical linguistics Date: 1995
  • |
   • Journal of the English Place-Name Society Date: 1995-96

Laryngaaltheorie versus oudeuropese hydronymie : is er verband tussen de riviernamen Ammer, Ammersån, Hamer, Humber, Sambre, Sembera, Imbros, Ombrone? | Laryngeal theory versus Old European hydronymy : is there any relationship between river-names like Ammer, Ammersån, Hamer, Humber, Sambre, Sembera, Imbros, Ombrone?

 • [Reviewed Book]
 • Author: Tegelaar, A. R. V.
 • Publisher: JARKAND, Oegstgeest
 • Publication Year: 1995
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Bulletin de la Société de Linguistique de Paris Date: 1998
  • |
   • Indogermanische Forschungen : Zeitschrift für Indogermanistik und historische Sprachwissenschaft = Journal of Indo-European studies and historical linguistics Date: 1999

Leenwoordenboek : de invloed van andere talen op het Nederlands

 • [Reviewed Book]
 • Author: Sijs, Nicoline van der
 • Publisher: SDU Uitgevers, Den Haag
 • Publisher: Standaard, Antwerpen
 • Publication Year: 1996
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Medelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies Date: 1996
  • |
   • The journal of Indo-European studies Date: 1997
  • |
   • Nederlandse taalkunde = Dutch linguistics Date: 1997
  • |
   • Trefwoord : Jaarboek lexicografie Date: 1997-1998