Search

Your search for '"0392-4580"' returned 1 result. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Příruční mluvnice češtiny

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Nakl. Lidové noviny, Praha
 • Publication Year: 1995
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců Date: 1996
  • |
   • Jazykovedný časopis Date: 1996
  • |
   • Naše řeč Date: 1996
  • |
   • Sborník prací Filosofické Fakulty Brněnské Univerzity. A. Řada jazykovědná Date: 1996
  • |
   • Slavia : časopis pro slovanskou filologii Date: 1996
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 1996
  • |
   • Europa Orientalis Date: 1996
  • |
   • Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku Date: 1998
  • |
   • Zeitschrift für Slawistik Date: 1997