Search

Your search for 'keyword:( "Phraseology, paroemiology" )' returned 255 results. Modify search


Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

252 more results not shown.

Purchase Access

Česká přísloví : sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku

 • [Reviewed Book]
 • Author: Flajšhans, Václav
 • Publisher: Univ. Palackého, Olomouc
 • Publication Year: 2013
 • ISBN: 9788024433295
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • I; II
  • |
   • Slověne : international journal of Slavic studiesSlověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies Date: 2014

Slovník české frazeologie a idiomatiky : výrazy neslovesné

Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako-как v češtině a ruštině

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Simple extant comparisons with anthroponyms and the conjunction jako – kak in Czech and Russian
 • Author: Grenarová, Renée
 • Publication Year: 2011
 • Publisher: Masarykova univerzita, Brno
 • Series: Spisy Pedagogické Fakulty Masarykovy Univerzity,
 • ISBN: 9788021053793
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slavica Slovaca : časopis pre slovanskú filológiu Date: 2012
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2012
  • |
   • Rossica Olomucensia Date: 2012
  • |
   • Universitas : revue Univerzity J. E. Purkyně v Brně Date: 2012
  • |
   • Didaktické studie Date: 2013